Vanuit Elsendorp: Vanaf de rotonde Uden-Elsendorp-Mill-Zeeland gaat u de Peelweg (N277) op richting Zeeland en na het reflectorpaaltje met kilometeraanduiding 111,3 gaat u rechtsaf (Witte Dellen). Na 550 m. gaat u linksaf (Maisweg). Na 300 m. rechtsaf Rogstraat.

Vanuit Zeeland: Komt u via Zeeland over de Peelweg (N277), ga dan na het reflectorpaaltje met kilometeraanduiding 111,1 linksaf (Witte Dellen). Na 550 m. gaat u linksaf (Maisweg). Na 300 m. rechtsaf Rogstraat.

Vanuit Grave: De route Grave-Den Bosch (N324). Vanaf Grave afslag Mill-St. Anthonis linksaf. Na 3,7 km Langenboom-Zeeland rechtsaf. Na 1,3 km Langenboom linksaf. Blijven volgen door het dorp. Na 1.8 km rechtsaf Zuid Carolinaweg in. Na 1.6 km rechtsaf Rogstraat in. Bord “De Hinde” na 350 m. Links “De Hinde”.